WTT Youth Contender Luxembourg 2024 mat 2 Spiller vum Dëschtennis ELL

12th April 2024

club logo

DT Ell


D'FLTT organiséiert dëst Joerhiren éischten internationaleWTTYouthContender.


Dëst vum17. bisden 20. Abrëll.


Niewent270 Spillerinnen a Spiller aus35 Natiounen a5 Kontinenter, ass den Dëschtennis ELL frou, dass mam Chris Colle a Mattis Goedert zwee vu sengeJugendspiller an derlëtzebuergescher SelektiounErfarungen op dësem héischen internationalen Niveausammele kënnen. Mir drécken hinnen d'Daumen, dasssihir beschtméiglechstLeeschtung ofrufen apositivAndrécksammele kënnen. Sitrieden an der Kategorie U13an U15 un. Weider InfoezumContender fann diram Link.


Dass et sechem een Tournoi vun héijem Niveauhandelt, wäisst de Fakt, dass souwuelSpiller ausde groussen Dëschtennisnatiounen aus Asien(China, Südkorea, Taiwan, Japan,Indien,...)wéi ochdéidominéierend Natiounen aus Europa(Däitschland, Frankräich, Schweden, Portugal, ...) untrieden.image

wtt youth contender luxembourg.pdf